Dela

Facebook Mail Twitter

Nyhet för höstterminen: Religionsvetenskapligt program

Hösten 2023 startar Religionsvetenskapliga programmet på Södertörns högskola. Programmet ger dig en bred kunskapsbas inom humaniora och samhällsvetenskap. Under utbildningen utvecklar du kommunikations- och analysförmåga, som gör dig kompetent att utföra analys- och utredningsarbete i Sverige och utomlands.

Student religionsvetenskapligt program

Programmet ges på grundnivå och gör dig kvalificerad för arbete inom sektorer där kunskap om religiösa traditioner, religioner och kulturfrågor behövs. Förmågan att förstå religion som socialt och kulturellt fenomen är, i ett mångkulturellt samhälle, avgörande för att kunna göra relevanta samhällsanalyser.

— Religion är ett brännhett ämne i politik, kultur och massmedia. I vår tid av globalisering och internationell migration har religionsvetenskaplig kompetens blivit allt mer efterfrågad, säger programsamordnaren Per Faxneld, docent i religionsvetenskap. Därför startar Södertörns högskola nu ett religionsvetenskapligt program, med ett starkt fokus på både historiskt djup och samtidsrelevans. Lärarlaget har specialister på islam, judendom, kristendom, indiska religioner, esoterism och religionspsykologi.

Särskilt fokus på sekularitet och mångreligiositet

— Inom dessa områden besitter vi nationellt ledande forskningskompetens, säger Per Faxneld. Studierna är också avsedda att ge bred humanistisk bildning som är berikande för egen reflektion och intellektuell utveckling.

Integrerat i religionsvetenskapsämnet på Södertörn finns IMS, Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, som har tätt samarbete med ett flertal myndigheter. Detta skapar viktiga kontaktytor inför framtiden för studenterna.

Under termin fyra eller fem är praktik ett valbart alternativ för att skapa relevanta kontakter med arbetslivet. Det är också möjligt att välja en utlandstermin eller att läsa andra kurser dessa terminer.

Efter studierna

Utbildningen ger en bred kunskapsbas inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena och grundlig träning i analytiskt tänkande, skrivande och resonerande som är till nytta i en rad olika yrken. Det ger möjlighet att jobba med utredning, utbildning, kultur och kommunikation. Exempel är internationella och nationella organisationer, statliga myndigheter, regioner och kommuner, informations- och utbildningssektorn, civilsamhället och museer.

Efter studierna har du behörighet att söka vidare studier på avancerad nivå.

Läs mer om Religionsvetenskapliga programmet och ansök här. Ansökan öppnar den 15 mars.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-14