Dela

Facebook Mail Twitter

Innehavare av scenkonstresidenset 2024: Arkeolog 8

Danskonstkollektivet Arkeolog 8 blir årets innehavare av Södertörns högskolas och Huddinge kommuns gemensamma scenkonstresidens. Under året kommer de att samarbeta med högskolans forskare, studenter och lärare samt invånare i Flemingsberg.

Camilla Reppen och Josefine Alfredsson

Camilla Reppen och Josefine Alfredsson från danskonstkollektivet Arkeolog 8. Foto: Arkeolog 8

Södertörns högskola och Huddinge kommun inrättade 2021 ett gemensamt scenkonstresidens, med syfte att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning. Dessutom ska residenset bidra till en mer attraktiv livsmiljö i kommunen genom att låta fler Huddingebor ta del av och påverka konstnärlig verksamhet.

I januari utlystes scenkonstresidenset för fjärde gången och nu står det klart att det blir danskonstkollektivet Arkeolog 8 som är ny residensinnehavare.

Fokus på samskapande metoder

Arkeolog 8 är ett samkoreograferande danskonstkollektiv som arbetar med och för en publik i alla åldrar. Det grundades 2010 med ambitionen att skapa aktuella och engagerande konstnärliga projekt av hög kvalitet genom samskapande metoder.

Samskapande grupprocesser som konstnärlig praktik utgår ifrån antagandet att det konstnärliga uttryck som utvecklas i kollektivt arbete är unikt och växer fram genom interaktionerna mellan just de personer, erfarenheter och den kontext som arbetet utgörs av. Dynamiken och interaktionerna i gruppen utgör förutsättningarna för vad som kan sägas och göras, tänkas och föreställas - och är i ständig förändring; vid varje ögonblick finns olika möjligheter (och begränsningar) som kan realiseras.

Camilla Reppen är dansare, koreograf och danspedagog med intresse för koreografi som förhållningssätt till ledarskapspraktik i konstnärliga processer. Hon har en kandidatexamen i danspedagogik från Dans- och Cirkushögskolan (2011), masterexamen i pedagogiskt ledarskap från Uppsala universitet (2020) och är utbildad naturguide.

Josefine Alfredsson är dansare, koreograf, pedagog och producent, utbildad vid Stockholms konstnärliga högskola och vid programmet Konst, Kultur och Ekonomi på Södertörns högskola. Idag arbetar hon i Arkeolog 8, som verksamhetsutvecklare på det lilla kulturhuset Gula Villan i Järna och som projektledare och kommunikatör på Danscentrum Stockholm.

Därutöver ansluter Clara Bankefors till projektgruppen i september.

- Vi är så glada att ha blivit utsedda till årets scenkonstresidenter i Flemingsberg! Vi kommer till residenset med vårt tvärkonstnärliga projekt I was here: skuggrunor som ställer frågor om vilka avtryck vi lämnar efter oss idag och vad vi vill berätta om samtiden för framtida generationer. Vi vill lära känna Flemingsberg genom lokalbor, kommunanställda, studenter, lärare och forskare och hoppas bygga broar mellan lokalsamhälle, förvaltning och akademi genom vår konstnärliga verksamhet, säger Camilla Reppen.

Målet är en "skuggruna" i Flemingsberg

I was here: skuggrunor är ett tvärkonstnärligt samarbetsprojekt som med utgångspunkt i fornlämningar undersöker vilka kommunikationskanaler vi har idag att kommunicera om vår samtid. Något som också säger “I was here” och ekar långt in i framtiden för människor efter oss att ta del av. Projektet inbegriper platsspecifika koreografiska händelser, "digitala runstenar" i form av danssolon, skapade av lokalbor och framförda av avatarer i en förstärkt verklighet (AR, Augmented Reality). Dansrunorna ska berätta om kvinnor 65+ och deras tankar om sig själva, samtiden och viktiga platser för dem, deras bostadsort och samhällen.

Exempel på skuggruna.

Exempel på skuggruna. Foto: Arkeolog 8

Dansrunorna kan upplevas genom en app i mobilen. Ett pilotprojekt har genomförts under 2023, där en app har utvecklats för ändamålet och tre dansrunor skapats och tagit plats i tre olika kommuner i Stockholm.

- Inom ramen för residenset vill vi vidareutveckla workshopformatet att skapa dansrunor tillsammans med invånare i Flemingsberg. Vi vill ta fram ett format som kombinerar fältstudier, samtal, dansande och skrivande, berättar Camilla och Josefine.

- Tillsammans med målgruppen ska vi identifiera viktiga platser - för deltagarna personligen men också platser som de i rollen av forskare, studenter, lärare och andra identifierar som viktiga mötesplatser. Därefter faciliterar vi workshopdeltagarna att formulera sina berättelser genom dans, text och musik. Vi “skriver dans” för en dansruna någonstans i Flemingsberg.

Mer information

Vill du veta mer om scenkonstresidenset och andra samverkansaktiviteter? Läs vidare under Samverka med oss - scenkonstresidenset eller mejla till scenkonstresidens@sh.se.

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Startsida

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-03