Scenkonstresidenset

Människor på scen som tackar för applåder

Södertörns högskola och Huddinge kommun driver sedan 2021 ett gemensamt scenkonstresidens. Syftet är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning och att låta fler Huddingebor bidra till och ta del av konstnärlig verksamhet.

Arkeolog 8 årets residensinnehavare

2024 års residensinnehavare är danskonstkollektivet Arkeolog 8 med projektet I was here: skuggrunor. Det är ett tvärkonstnärligt samarbetsprojekt som, med utgångspunkt i fornlämningar, undersöker vilka avtryck vi lämnar efter oss idag och vilka kommunikationskanaler vi har att kommunicera om vår samtid; som säger ”I was here” och ekar långt in i framtiden för människor efter oss att ta del av.

Projektet ska bilda ett sorts nationellt "skuggrunrike" med digitala "runstenar" i form av danssolon, skapade av kvinnor 65+, framförda av avatarer i en förstärkt verklighet (Augmented Reality). "Dansrunorna" berättar om deltagarnas tankar om sig själva, samtiden och viktiga platser i deras närmiljö och är möjliga att ta del av genom en app i mobilen.

Exempel på skuggruna. Foto Arkeolog 8

Projektet är tänkt att knyta samman då-nu-sedan, verkligt-virtuellt och tillfälligt-permanent i en arbetsprocess med både unga och äldre som mynnar ut i nedslag med danshändelser i digitala och verkliga, offentliga miljöer.

Camilla Reppen är dansare, koreograf och danspedagog med intresse för koreografi som förhållningssätt till ledarskapspraktik i konstnärliga processer. Hon har en kandidatexamen i danspedagogik från Dans- och Cirkushögskolan (2011), masterexamen i pedagogiskt ledarskap från Uppsala universitet (2020) och är utbildad naturguide.

Josefine Alfredsson är dansare, koreograf, pedagog och producent, utbildad vid Stockholms konstnärliga högskola och vid programmet Konst, Kultur och Ekonomi på Södertörns högskola. Idag arbetar hon i Arkeolog 8, som verksamhetsutvecklare på det lilla kulturhuset Gula Villan i Järna och som projektledare och kommunikatör på Danscentrum Stockholm.

Möten mellan konst, akademi och invånare i Flemingsberg

Genom att låta fler Huddingebor bidra till och ta del av konstnärlig verksamhet skapas en mer attraktiv livsmiljö i kommunen. Residensets verksamhet utgår från scenkonstlokalen Svarta lådan på Södertörns högskola i Flemingsberg, men aktiviteter kan äga rum i alla delar av Huddinge kommun – på campus, kommunbibliotek, skolor, studieförbund eller utomhus. I år samarbetar residensinnehavarna med ABF, där man knutit kontakt med en grupp kvinnor som sysslat med konsthantverk tillsammans. Till hösten kommer aktiviteterna som ska utmynna i Flemingsbergs "dansruna" att dra igång.

Residenset innefattar även olika former av samverkan med studenter, forskare och lärare från högskolan. Under residensperioden genomförs t.ex. workshops, öppna repetitioner, seminarier gästföreläsningar och dialoger, beroende på projektets inriktning och vilka ämnen som kan vara relevanta.

Utvald aktör tilldelas en värd från en forsknings- och undervisningsmiljö som är relevant för det konstnärliga arbetet och en koordinator från kommunen respektive högskolan, vilka bistår med samarbeten och nya kontakter. Årets värd är filosofen Jonna Bornemark, knuten till Centrum för praktisk kunskap.

Residensinnehavaren utses genom en öppen utlysning vid årsskiftet. Perioden för residenset löper på deltid under april-december och ska resultera i en konstnärlig produktion i form av en föreställning, performance, film eller liknande som visas för publik.

Information om tidigare residens

Anna Öberg är dansare och koreograf, verksam inom den samtida dans- och
performancescenen. I sitt konstnärskap tar hon utgångspunkt i sin bakgrund inom den svenska folkdansen.
Läs om Anna Öberg och scenkonstresidenset 2023

Läs om den avslutande residensvisningen Intellectus LIVE

Bild från Anna Öbergs residensvisning 2023.

Dansaren och koreografen Noah Hellwig arbetar ofta med interaktiva konstnärliga praktiker och intresserar sig bland annat för relationen mellan dans/koreografi och digitala former som spel och sensoriska teknologier.

Läs om Noah Hellwig och scenkonstresidenset 2022

Läs om den avslutande interaktiva föreställningen Breaking Façade

Johanssons pelargoner och dans (JPOD) är ett danskollektiv och en produktionsplattform för scenkonstnärligt och danspedagogiskt arbete med särskilt fokus på barn och unga. De arbetar med deltagande och rörelsebaserad scenkonst, som ofta är hörlursbaserad.

Läs om Johanssons pelargoner och dans och scenkonstresidenset 2021

Läs om de avslutande föreställningarna

Vill du hålla dig uppdaterad om residensets aktiviteter på högskolan och i kommunen? Registrera dig för vårt nyhetsbrev som kommer ut med oregelbundna mellanrum 4 – 6 ggr/år genom att mejla till scenkonstresidens@sh.se.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-06-09