Scenkonstresidenset

Människor på scen som tackar för applåder

Södertörns högskola och Huddinge kommun har tillsammans inrättat ett scenkonstresidens. Syftet är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning och låta fler Huddingebor bidra till och ta del av konstnärlig verksamhet.

Perioden för residenset löper på deltid under april-december och ska resultera i en konstnärlig produktion i form av en föreställning, performance, film eller liknande som visas för publik. Ansökningsperioden startar i januari.

Möte mellan konst, akademi och invånare i Flemingsberg

Syftet med residenset är att skapa dialog mellan konstens utforskande arbetssätt och högskolans forskning och utbildning. Genom att låta fler Huddingebor bidra till och ta del av konstnärlig verksamhet skapas en mer attraktiv livsmiljö i kommunen.

Platsen för residenset är Södertörns högskola i Flemingsberg i Huddinge kommun. Den centrala platsen är scenkonstlokalen Svarta lådan.

Residenset innefattar olika former av samverkan med studenter, forskare och lärare från högskolan samt med lokala aktörer och invånare i kommunen. Under residensperioden genomförs workshops, öppna repetitioner/work in progress, seminarier och dialoger.

Utvald aktör tilldelas en värd från en forsknings- och undervisningsmiljö som är relevant för det konstnärliga arbetet och en lotsperson från kommunen, vilka bistår med samarbeten och nya kontakter.

Residensinnehavare

2024 års residensinnehavare är danskonstkollektivet Arkeolog 8. Genom det tvärkonstnärliga samarbetsprojektet I was here: skuggrunor ska "digitala runstenar" i form av danssolon skapas i närområdet. Läs mer om Arkeolog 8.

Nedan finns tidigare residensinnehavare.

Anna Öberg är dansare och koreograf, verksam inom den samtida dans- och
performancescenen. I sitt konstnärskap tar hon utgångspunkt i sin bakgrund inom den svenska folkdansen.

Läs om Anna Öberg och scenkonstresidenset 2023

Läs om den avslutande residensvisningen Intellectus LIVE

Dansaren och koreografen Noah Hellwig arbetar ofta med interaktiva konstnärliga praktiker och intresserar sig bland annat för relationen mellan dans/koreografi och digitala former som spel och sensoriska teknologier.

Läs om Noah Hellwig och scenkonstresidenset 2022

Läs om den avslutande interaktiva föreställningen Breaking Façade

Johanssons pelargoner och dans (JPOD) är ett danskollektiv och en produktionsplattform för scenkonstnärligt och danspedagogiskt arbete med särskilt fokus på barn och unga. De arbetar med deltagande och rörelsebaserad scenkonst, som ofta är hörlursbaserad.

Läs om Johanssons pelargoner och dans och scenkonstresidenset 2021

Läs om de avslutande föreställningarna

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-19