Dela

Facebook Mail Twitter

Äntligen: svenska som andraspråk

Enligt Skolverket framgår det att endast 40 % av de undervisande lärarna i svenska som andraspråk i grundskolan är behöriga. På gymnasiet är siffran så låg som cirka 20 %. Den del av lärarkåren som undervisar i svenska som andraspråk hör dessutom till den äldre generationen och Skolverkets prognos är därför att många nya lärare i svenska som andraspråk kommer att behövas.

– Ända sedan jag började jobba här har jag fått frågor om: ”Varför kan man inte läsa svenska som andraspråk på Södertörn?”. Våra befintliga studenter som är ute på sin lärarpraktik märker ofta att den här kompetensen behövs och nu kan vi äntligen erbjuda ”svenska som andraspråk” för de som läser vårt ämneslärarprogram. Det säger Linda Kahlin, inriktningsansvarig.

— Vi är glada att starta inriktningen svenska som andraspråk på Södertörns högskola och genom vår profil mot mångkulturalitet har vi upparbetat en bred kompetens på området, vilket bland annat omsätts i praktiken på lärarutbildningen med dess interkulturella profil.

Vad innebär svenska som andraspråk?

Svenska som andraspråk är ett brett ämne som syftar till att ge kunskap och förståelse för den flerspråkiga individens utveckling och förutsättningar. Och samtidigt ge inblick om vad ett flerspråkigt samhälle innebär i ett större perspektiv. Det som, generellt, utmärker svenska som andraspråk är synen på samhället som varierat och flerspråkigt. Detta speglas särskilt på Södertörns högskola i den interkulturella profilen som genomsyrar Ämneslärarprogrammet mot gymnasiet.

Som studerande på ämneslärarprogrammet kan du välja mellan sex olika inriktningar, se intervju med vår student Camilla:

Vill du läsa mer om det här området:
Läs mer om: Student

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-09-07