Personal

Personal som arbetar på Enheten för verksamhetsplanering och projektledning

Anton Ridderstad

Anton Ridderstad

Fil dr

Planeringschef

Övergripande planering och uppföljning. Högskolans verksamhetsplan. Årsredovisning och budgetunderlag. Systemstyrning och högskoleövergripande projekt.

Enheten för verksamhetsplanering och projektledning

MA869A

Lena Sköld

Lena Sköld

Projektledare

Projektledare

Enheten för verksamhetsplanering och projektledning

MA830

Erik Wallenberg

Erik Wallenberg

Projektledare

Jag arbetar som projektledare för högskoleövergripande projekt.

Enheten för verksamhetsplanering och projektledning

MA833

Per-Anders Östling

Per-Anders Östling

Fil dr

Projektledare

Enheten för verksamhetsplanering och projektledning

MA833