Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier

Behörighetskrav:

Litteraturvetenskap A-, B- och C om vardera 30 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng