Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Feminism och vetenskap i ett historiskt och kritiskt perspektiv

Behörighetskrav:

Filosofie kandidatexamen med samhällsvetenskapligt eller humanistiskt huvudområde. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3 eller motsvarande

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng