Vad ingår?

Fördjupa din kunskap om det litteraturvetenskapliga forskningsområdet

Kursen ger dig möjlighet att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till olika teoretiska forskningsfälts position i den litteraturvetenskapliga forskningspraktiken. Särskilt fokus läggs vid kritiska perspektiv på forskningsprocessen, som en djupt kontextberoende verksamhet.

Till skillnad från grundnivå innebär kursen mer självständig och kritisk reflektion. Kursen har även en starkare koppling till den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen.

Urvalet av de teoretiska områden som berörs under kursen anknyter till lärarens egna forskningsintressen.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av seminarier. Enstaka gästföreläsningar kan komma. Du har cirka två till fyra timmar lärarledd undervisning i veckan, resterande tid studerar du på egen hand. Du examineras bland annat genom aktivt seminariedeltagande.

Du studerar tillsammans med ungefär fem andra studenter.