Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Vad ingår?

Fördjupa din kunskap om det litteraturvetenskapliga forskningsområdet

Kursen ger dig möjlighet att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till olika teoretiska forskningsfälts position i den litteraturvetenskapliga forskningspraktiken. Särskilt fokus läggs vid kritiska perspektiv på forskningsprocessen, som en djupt kontextberoende verksamhet.

Till skillnad från grundnivå innebär kursen mer självständig och kritisk reflektion. Kursen har även en starkare koppling till den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen.

Urvalet av de teoretiska områden som berörs under kursen anknyter till lärarens egna forskningsintressen.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av seminarier. Enstaka gästföreläsningar kan komma. Du har cirka två till fyra timmar lärarledd undervisning i veckan, resterande tid studerar du på egen hand. Du examineras bland annat genom aktivt seminariedeltagande.

Du studerar tillsammans med ungefär fem andra studenter.