Vad ingår?

Fördjupad förståelse för genushistoria och dess utveckling

Kursen introducerar dig till och problematiserar det genushistoriska fältet. Du diskuterar och reflekterar över ämnets betydelse för vår syn på, och förståelse av, historien. Du studerar teoretiska texter och läser om genushistoriens utveckling från 1970-talet fram till idag. Kursen har ett särskilt fokus på hur genusperspektivet kopplats samman med andra maktordningar som exempelvis klass, etnicitet och sexualitet.

Till skillnad från studier på grundnivå har denna kurs högre krav på självständiga studier.

Arbetssätt

Du har cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen. Du studerar tillsammans med ungefär sex till åtta andra studenter.