Aula

Fördjupad förståelse för pedagogik och hållbar utveckling

Kurs

Hållbarhet och ansvar i pedagogisk verksamhet

7.5 hp

Höst

50%

Campus

Under kursen erhåller du en fördjupad förståelse för pedagogik som vetenskap med utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling. Under kursen behandlas pedagogikens roll i omställningen till ett mer hållbart levnadssätt samt frågor kring globalt ansvar, solidaritet och social rättvisa. Efter kursen har du en fördjupad kompetens att på vetenskaplig grund analysera och arbeta för hållbar verksamhetsutveckling utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.