Vad ingår?

Lär dig om utbildningens roll i hållbar utveckling

Som student på denna kurs utvecklar du en fördjupad förståelse för pedagogik som vetenskap med utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling. Under kursen behandlas pedagogikens roll i omställningen till ett mer hållbart levnadssätt samt frågor kring globalt ansvar, solidaritet och social rättvisa. Kursen tar upp forskning inriktad på undervisning och utbildning för hållbarhet på olika utbildningsnivåer inklusive förskola, fritidshem och grundskola. Efter kursen förväntas du ha en fördjupad kompetens att analysera och arbeta för hållbar verksamhetsutveckling utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.

Arbetssätt

Kursen ges på campus på halvfart. Kursträffar äger rum en gång varannan vecka. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen, samt muntliga och skriftliga redovisningar och seminariedeltagande. Du studerar tillsammans med ungefär fem till tio andra studenter.