Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Historieskrivning som politik: svart erfarenhet och sanningen om USA, 1619-2023

Behörighetskrav:

90 högskolepoäng med successiv fördjupning i ett huvudområde inom humaniora eller samhällsvetenskap. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3 eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng