Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Individuell specialisering i pedagogik

Behörighetskrav:

För behörighet till kursen krävs godkänt resultat i kurser omfattande 22,5 hp inom Magisterprogrammet i pedagogik, eller motsvarande. Du behöver också ha Svenska 3, eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng