Vad ingår?

Fördjupad kunskap om aktuell forskning kring islam och muslimska kulturer

Kursen ger dig kunskaper i de muslimska samhällenas liv, samhällsförändring, läroutveckling och historia. Kursen inleds med en allmän del där du får bred insikt i kunskapsläget inom den religionsvetenskapliga islamforskningen med utgångspunkt i några nyutkomna studier. Efter du bildat dig en uppfattning om forskningsfältet får du välja ett område att fördjupa dig inom.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av seminarier. Som en del av kursen deltar du vid religionsvetenskapens högre seminarier. Du examineras genom skriftliga PM-uppgifter samt obligatoriskt deltagande vid seminarier.