Vad ingår?

Undersök samhällsfenomen genom olika kulturvetenskapliga perspektiv

Kursen fokuserar på teoretiska och metodologiska problemställningar i kulturvetenskapliga undersökningar. Där kretsar undersökningarna kring vardagsliv och tankevärldar i relation till övergripande samhällsförändringar. Dessa samhällsförändringar är kopplade till modernitet, post(sen)modernitet, senkapitalism och globalisering.

Syftet med kursen är att du ska problematisera och applicera olika kulturvetenskapliga perspektiv på skilda samhällsfenomen utifrån dess filosofiska grund, kunskapsmål och vetenskapliga resultat.

Du utvecklar din förmåga att problematisera sambanden mellan historien, samtiden och framtiden ur etnologiska perspektiv.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Som en del av kursen närvarar du på etnologiämnets högre seminarier. Du examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter samt deltagande på seminarier.

Kursen är en del av magisterprogrammet i etnologi med inriktning kultur- och samhällsanalys samt masterprogrammet i etnologi med inriktning kulturell mångfald och transnationella processer. Du läser därför kursen tillsammans med magister- och masterstudenter i etnologi.