Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

What's included?

Identify a research problem and examine it through project work

This Master’s level course involves group work on the development of a multidisciplinary research project in environmental science, specialising in ecosystem management, infectious disease control or environment, communication and politics. In consultation with your supervisor, your group will identify a research problem and formulate a research question within a chosen environmental specialisation, and then produce a multidisciplinary research project that integrates various relevant and useful theoretical perspectives and methodological tools.

Course design

The course is based on group work under supervision and includes introductory lectures, although the majority of the course is seminar-based and applies a problem-oriented approach. Interim reports are submitted and a written project description is handed in by each group at the end of the course. This should be of sufficiently high quality to make it a potential conference presentation. Grades are awarded on the basis of the reports and final project, oral presentations, peer review of another project and participation in seminars.