Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Your future

Knowledge and expertise for the analysis and management of environmental change

The interdisciplinary format of Environmental Science contributes to a wide range of available professions being open to you after graduation. You have the knowledge to analyse environmental change and society’s management of this, for example in research or consultancy work. Or you can contribute through knowledge of the management of environmental and sustainability issues, or provide information and communication activities about the environment and sustainability at companies or interest groups.

Expertise on the environment and sustainable development is needed at all companies and organisations that analyse, communicate and manage issues related to sustainability and the environment. These are found in both the public and private sectors. Examples of workplaces include municipalities, state and international environmental management organisations or private businesses that work on sustainability and the environment.

Studying Environmental Science provides direct links to local, national and global challenges in sustainability and the environment. It provides you with a stable background on which to promote societal debate and management of these issues, both in politics and in everyday life.