Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Praktik inom Idéhistoria

Behörighetskrav:

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet idéhistoria eller motsvarande. Dessutom motsvarande Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Urval:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng