Bänkar på rad mot vägg.

Öka dina chanser på arbetsmarknaden genom en praktiktermin

Kurs

Praktik inom Idéhistoria

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Har du läst idéhistoria upp till C-nivå och vill öka dina chanser på arbetsmarknaden? Genom en praktiktermin i idéhistoria får du en styrka på arbetsmarknaden samtidigt som du får tillfälle att testa dina kunskaper från grundkurserna i praktiken. Välj att göra praktik på en privat eller offentlig organisation, i Sverige eller utomlands - du väljer själv.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Efter praktikterminen i idéhistoria har du stärkt dina möjligheter på arbetsmarknaden. Du har fått yrkespraktisk kunskap och möjligheten att förankra dina kunskaper från grundnivå i praktiskt arbete. Beroende på vilken typ av organisation du har gjort din praktik på har du efter praktiken skaffat dig en spetskompetens inom just det området. Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Yrkespraktisk kunskap genom praktik vid kunskapsintensiv verksamhet Under kursen genomför du en praktiktjänstgöring vid någon form av kunskapsintensiv verksamhet. Du kan exempelvis göra praktik på en tidskrift, inom förlagsbranschen eller inom högskolesektorn. Du kan göra praktiken på en privat, offentlig eller ideell organisation, i Sverige eller utomlands. Praktiken ska innefatta arbetsuppgifter som är värdefullt för dig, din studieinriktning och din framtida yrkesverksamhet. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen godkännas av kursansvariga. Som en del av kursen ska du föra loggbok under praktiken. Loggboken diskuteras vid en avstämning i mitten av terminen, och du kan mot slutet av terminen använda loggboken som grund för den praktikrapport du ska skriva. Praktikrapporten syftar både till egen reflektion, diskussion över vad du lärt dig under praktiken och vilka scenarion du har mött, samt hur du har kunnat applicera dina kunskaper från grundkurserna i praktiskt arbete. Arbetssätt Kursen innebär två huvudsakliga examinationsmoment. Dels genomförandet av praktiken hos en verksamhet, dels genomförandet av en praktikrapport. Under praktikens gång läser du kurslitteratur, för loggbok och reflekterar över ditt sätt att arbeta och de situationer du möter. I början av kursen träffar du läraren på ett planeringsmöte inför din praktik. Efter halva terminen ses ni igen för en avstämning och i slutet av terminen ses ni för en summering och ventilering av din praktikrapport.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna. Genom en praktiktermin i idéhistoria får du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i praktiskt arbete. Du får yrkespraktisk kunskap och stärker således dina möjligheter på arbetsmarknaden. Oavsett vilken organisation du väljer att praktisera vid ger praktikterminen dig en viktig merit för arbetslivet.