Din framtid!

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden

Efter praktikterminen i idéhistoria har du stärkt dina möjligheter på arbetsmarknaden. Du har fått yrkespraktisk kunskap och möjligheten att förankra dina kunskaper från grundnivå i praktiskt arbete. Beroende på vilken typ av organisation du har gjort din praktik på har du efter praktiken skaffat dig en spetskompetens inom just det området.

Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter.

Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen.