Vad ingår?

Yrkespraktisk kunskap genom praktik vid kunskapsintensiv verksamhet

Under kursen genomför du en praktiktjänstgöring vid någon form av kunskapsintensiv verksamhet. Du kan exempelvis göra praktik på en tidskrift, inom förlagsbranschen eller inom högskolesektorn. Du kan göra praktiken på en privat, offentlig eller ideell organisation, i Sverige eller utomlands.

Praktiken ska innefatta arbetsuppgifter som är värdefullt för dig, din studieinriktning och din framtida yrkesverksamhet. Innan praktiken påbörjas ska praktikplatsen godkännas av kursansvariga.

Som en del av kursen ska du föra loggbok under praktiken. Loggboken diskuteras vid en avstämning i mitten av terminen, och du kan mot slutet av terminen använda loggboken som grund för den praktikrapport du ska skriva. Praktikrapporten syftar både till egen reflektion, diskussion över vad du lärt dig under praktiken och vilka scenarion du har mött, samt hur du har kunnat applicera dina kunskaper från grundkurserna i praktiskt arbete.

Arbetssätt

Kursen innebär två huvudsakliga examinationsmoment. Dels genomförandet av praktiken hos en verksamhet, dels genomförandet av en praktikrapport. Under praktikens gång läser du kurslitteratur, för loggbok och reflekterar över ditt sätt att arbeta och de situationer du möter.

I början av kursen träffar du läraren på ett planeringsmöte inför din praktik. Efter halva terminen ses ni igen för en avstämning och i slutet av terminen ses ni för en summering och ventilering av din praktikrapport.