Grå soffa.

Affärsjuridiska kunskaper genom verklighetsnära undervisning

Kurs

Affärsjuridik

15 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du lära dig mer om juridik kopplad till ekonomi? Kursen är för dig som vill studera affärsjuridik med särskilt fokus på ekonomers och blivande revisorers behov att göra riskbedömningar. Du får en bred förståelse för det komplexa rättsområden som affärsjuridiken omfattar. Efter kursen har du kunskaper som är starkt kopplade till arbetsmarknaden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom privat eller offentlig sektor såväl i Sverige som internationellt Affärsrätt på Södertörns högskola ger dig specialiserad juridisk kunskap om entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Du har efter studier förståelse för det regelverk som gäller för företagande i Sverige och EU. Med kunskaper i affärsrätt kan du arbeta inom både privat och offentlig sektor. Affärsrättsliga kunskaper är väldigt användbart för dig som vill bli egenföretagare eller arbeta på stora företag. Du har specialiserade juridiska kunskaper som krävs för de mångsidiga och komplexa entreprenörskapsfrågorna. Du har även kunskap om Europarätt, och i synnerhet om EU-rätt, som gynnar dig som vill arbeta i globala företagsverksamheter i Sverige och internationellt. Läs om ämnets forskning
Affärsjuridisk kunskap med inriktning mot ekonomi Affärsjuridik varvar praktiska och teoretiska lärarmoment. Stora delar av kursen bygger på fallbaserad undervisning. Det betyder att du får vara med och följa ett bolags olika juridiska och affärsmässiga frågeställningar under kursens gång. Rättsområdet är i huvudsak inom dispositiv rätt där stor vikt läggs vid tolkning av avtal samt behovet att säkra lönsamheten med dessa. Under kursen lär du dig flera olika begrepp. Bland annat lär du dig mer om rättsområdet avtalsrätt, associationsrätt och köprätt. Du får även kunskap om sakrätt, konkursrätt, försäkringsrätt, värdepappersrätt och processrätt. Kursen ger dig kunskap om marknadsrätt och straffrätt med särskild inriktning mot förmögenhetsbrott. Syftet med Affärsjuridik är att du ska få insikt för att göra riskbedömningar Arbetssätt Du har cirka sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Det förekommer även rollspel baserad på casemetodik. Du examineras genom skriftlig tentamen samt att det är obligatorisk närvaro på seminarier. Du studerar med ungefär 40 andra studenter.
Juridisk kunskap om entreprenörskap och innovation i Sverige och EU På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Affärsrätt. Affärsrätten är ett profilerat juridiskt område som fokuserar på entreprenörskapsfrågorna. Affärsrätt är för dig som vill ha specialiserade juridiska kunskaper som krävs för de mångsidiga och komplexa juridiska frågor som behöver hanteras inom många affärsområden inte mist inom ramen för affärsbeslut. Du får kunskaper som knyter an till aktuella samhällsfrågor som till exempel företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Studier i Europarätten utgör ett nödvändigt inslag i undervisningen, inte mist på grund av att företagandet är ett kärnområde inom EU-samarbete. Du får kunskap om frågor som: Hur sluter jag ett avtal? Hur ansöker jag om bygglov och andra tillstånd? Vilka rättigheter har jag som företagare eller som arbetstagare?