Vad ingår?

Affärsjuridisk kunskap med inriktning mot ekonomi

Affärsjuridik varvar praktiska och teoretiska lärarmoment. Stora delar av kursen bygger på fallbaserad undervisning. Det betyder att du får vara med och följa ett bolags olika juridiska och affärsmässiga frågeställningar under kursens gång.

Rättsområdet är i huvudsak inom dispositiv rätt där stor vikt läggs vid tolkning av avtal samt behovet att säkra lönsamheten med dessa. Under kursen lär du dig flera olika begrepp. Bland annat lär du dig mer om rättsområdet avtalsrätt, associationsrätt och köprätt. Du får även kunskap om sakrätt, konkursrätt, försäkringsrätt, värdepappersrätt och processrätt. Kursen ger dig kunskap om marknadsrätt och straffrätt med särskild inriktning mot förmögenhetsbrott. Syftet med Affärsjuridik är att du ska få insikt för att göra riskbedömningar

Arbetssätt

Du har cirka sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Det förekommer även rollspel baserad på casemetodik. Du examineras genom skriftlig tentamen samt att det är obligatorisk närvaro på seminarier.

Du studerar med ungefär 40 andra studenter.