Vad ingår?

Fördjupa din förståelse av dagens samhälle genom studier av det förflutna

Kursen består av fyra delkurser som tillsammans ger dig grundläggande kunskap inom arkeologi. De fyra delkurserna som ingår är:

  • Arkeologiska perspektiv - en introduktion
  • Materiell kultur och samhälle I, Sten- och bronsålder
  • Materiell kultur och samhälle II, Järnålder
  • Ting och text. Från medeltid till nutid

I den första delkursen lär du dig mer om arkeologins forskningshistoria och teoribildning. Du studerar arkeologins relation till samhället och hur det förflutna kan bidra till en fördjupad förståelse för samhället idag. I den andra delkursen utforskar du stenåldern och bronsåldern. Under den tredje delkursen riktar du istället in dig på järnåldern och vikingatiden. Under den fjärde och sista delkursen lär du dig om hur den materiella kulturen kan bidra till en fördjupad förståelse av samhället.

Genom fördjupade fornsaksstudier lär du dig bland annat urskilja olika typer av arkeologiska artefakter. Genom studiebesök får du bekanta dig med olika fornlämningsmiljöer. Du lär dig då, under handledning, känna igen olika fornlämningstyper och hur de uppträder i landskapet.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Studiebesök ingår. Du examineras bland annat genom obligatorisk närvaro på seminarier och studiebesök, skriftlig hemuppgift, redovisningar, tentamen samt grupparbete.