Vad ingår?

Utveckla dina kunskaper om arkeologisk teori, dess utveckling och aktuella debatter

Arkeologi C utgörs av tre delkurser:

  • Arkeologisk teori
  • Arkeologi och vetenskapligt skrivande
  • Uppsats

I den första delkursen studerar du hur olika teoretiska perspektiv har betydelse för den arkeologiska tolkningsprocessen. Bland annat får du insikt i arkeologisk teori, dess utveckling och aktuella debatter. I nästa delkurs läser du om hur vetenskapliga texter blir till och vad som utmärker dem. Du får studera och kritiskt analysera andras texter och förbereds inför din egna textproduktion i uppsatsarbetet.

I den sista delkursen författar du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Du får själv välja vilket arkeologiskt ämne du vill göra en vetenskaplig analys på. Här har du möjlighet att fördjupa dig i ett arkeologiskt område av ditt intresse.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen under uppsatsarbetet. Handledningen kan ske såväl individuellt som i grupp. Uppsatsarbetet består till stor del av självständigt arbete.

Du examineras bland annat genom obligatorisk närvaro vid seminarier, skriftlig tentamen samt skriftlig hemuppgift. Uppsatsen examineras genom författandet av ett självständigt eget arbete samt opposition på en kurskamrats uppsats.