Vad ingår?

Pedagogiska teorier och begrepp kopplat till arkivyrket

Under kursen får du studera grundläggande pedagogiska teorier och begrepp. Du får även insikt i hur pedagogiken inom arkivsektorn kan anpassas för att nå olika målgrupper, såväl yngre som äldre användare. Kursen berör hur man kan använda arkiven i bland annat skola och folkbildning, men även hur arkivinstitutionerna själva kan använda utställningar, webbplatser och olika pedagogiska hjälpmedel.

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka ett lärarlett moment per vecka i form av ett seminarium. Du examineras genom en hemtentamen.

Kursen läses av ungefär tio studenter, och ingår även som en delkurs för de studenter som läser kursen Arkivvetenskapligt projekt och praktik.