Orange fåtölj med bokhyllor i bakgrunden.

Pedagogisk inblick i arkivarbete

Kurs

Arkivpedagogik

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Har du läst Arkivvetenskap A och B och vill få arkivpedagogisk kompetens? I denna kurs får du lära dig grundläggande pedagogiska teorier och begrepp. Vid kursens slut kommer du att ha insikt i hur arkivsektorn anpassas för att nå olika publiker.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Samhällsnyttig utbildning med goda jobbmöjligheter Är du intresserad av att arbeta med informationshantering och research? Arbetsmarknaden för utbildade arkivarier är god och efterfrågan ökar. Det finns ett mycket stort antal arkiv i Sverige och arkivarier behövs på en mängd olika arbetsplatser. Du kan arbeta på myndigheter, i kommuner och landsting, på museum eller fackförbund för att nämna några exempel. Vad gör tidigare studenter nu? Bland tidigare studenter är yrken som arkivarie, registrator och verksamhetsutvecklare vanligt. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. Läs om ämnets forskning
Pedagogiska teorier och begrepp kopplat till arkivyrket Under kursen får du studera grundläggande pedagogiska teorier och begrepp. Du får även insikt i hur pedagogiken inom arkivsektorn kan anpassas för att nå olika målgrupper, såväl yngre som äldre användare. Kursen berör hur man kan använda arkiven i bland annat skola och folkbildning, men även hur arkivinstitutionerna själva kan använda utställningar, webbplatser och olika pedagogiska hjälpmedel. Arbetssätt Kursen innehåller cirka ett lärarlett moment per vecka i form av ett seminarium. Du examineras genom en hemtentamen. Kursen läses av ungefär tio studenter, och ingår även som en delkurs för de studenter som läser kursen Arkivvetenskapligt projekt och praktik.
För dig med brinnande intresse för information och research / För dig som vill arbeta för ett tillgängligt informationssamhälle / Bevara historien och vårda framtiden med digital kompetens / Använd historia och digital kompetens för att lösa aktuella samhällsfrågor Arkivvetenskap är en unik tvärvetenskap där historieämnet samspelar med nutida digital kompetens för att täcka alla delar av informationshantering. Arkivarier finns på många olika platser, både inom det offentliga och det privata: på myndigheter, i kommuner, på landsting, företag, museer, fackförbund med mera. Efterfrågan på välutbildade arkivarier ökar stadigt. Vi lever i ett informationssamhälle och med arkivvetenskap lär du dig beskriva, vårda, bevara och ordna arkiv – både fysiska och digitala. På Södertörns högskola arbetar du med allt från att sätta metadata på digitala filer till det paleografiska tolkandet av en 1700-talsskrift. Du får diskutera och resonera kring frågan om hur vi bäst ordnar information för framtiden. Vilka lagar och regler måste vi förhålla oss till? Ämnet knyter även an till frågor rörande demokrati, integritet och spårbarhet. Har du intresse av att arbeta med informationshantering eller research är arkivvetenskap ett väldigt nyttigt ämne att studera. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning.