Vad ingår?

Verktyg för att värdera och bevara information för framtiden

Är du nyfiken, tycker om att strukturera och arbeta med digitala system? Då kanske du är nästa generations arkivarie! Du som läser Arkivvetenskap A på Södertörns högskola får lära dig att på egen hand förvalta arkiv, både i digital och fysisk form. Kursen presenterar dig för de teoretiska grunderna inom arkivvetenskap och du får en överblick över ämnet. Dessutom får du sätta dig in i de aktuella lagstiftningar i Sverige som rör offentliga handlingar och sekretess.

Du börjar läsa en introduktion till arkivvetenskap, där får du lära dig ämnets teoretiska grunder. Sedan följer tre delkurser. Bland annat delkursen Informationsarkitektur där du lär dig att organisera och strukturera digital information. Du får med dig viktiga verktyg för att kunna bedöma vad som är värdefullt att bevara till kommande generationer, och hur du systematiserar och sparar det på ett sökbart sätt.

Arbetssätt

Kursen har cirka fyra lärarledda tillfällen i veckan där du förväntas vara på högskolan. Tillfällena består främst av föreläsningar och seminarium. Varje termin består gruppen av cirka 45 studenter.

Du examineras främst genom hemtentamen, laborationsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.