Vad ingår?

Möjlighet till tematisk eller praktisk fördjupning

I denna kurs gör du en vetenskaplig fördjupning i arkivvetenskap. Kursens tyngdpunkt är ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Du får även möjlighet att diskutera och reflektera kring allmänna och aktuella arkivvetenskapliga frågor, både kopplat till arkivsektorn och arkivarieyrket.

Inledningsvis läser du delkursen Teori och metod, där ett urval av arkivvetenskapliga studier tas upp. Du får även kunskap om hur uppsatsskrivandet fungerar som arbetsprocess. Efter första delkursen har du friheten att välja mellan kurserna Tematisk fördjupning eller Praktik. En förutsättning för att välja praktikkursen är att du själv har ordnat en praktikplats vid en arkivinstitution eller på en arkivenhet.

Avslutningsvis skriver du en C-uppsats som omfattar 15 högskolepoäng. Med stöd av din handledare kommer du att genomföra en undersökning som är relevant för arkivvetenskapen, och presentera denna i form av en skriven uppsats.

Arbetssätt

Gruppen i Arkivvetenskap C brukar bestå av tio studenter. Under de teoretiska kurserna förekommer cirka fyra lärarledda tillfällen i veckan. Om du väljer att göra praktik förväntas du vara på din praktikplats under kursens fem veckor. Under praktiken kan det även förekomma obligatoriska tillfällen på skolan under praktiktiden.

Uppsatsen skriver du självständigt med stöd av handledare. Under uppsatsskrivningen förekommer lärarledd undervisning i form av seminarier. I uppsatsens examination ingår en opponering. Där ska du dels presentera och försvara din uppsats, dels opponera på en annan students uppsats.