Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Arkivvetenskapligt projekt och praktik

Behörighetskrav:

Arkivvetenskap A och Arkivvetenskap B, 60 högskolepoäng, eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng