Vad ingår?

Praktiska tillämpningar och färdighetsträning varvas med teori

Kursen går på helfart under halva terminen och består av två delkurser. Under en första delkurs får du läsa och skriva olika typer av texter med målet att förbättra ordförråd, grammatik och kunskap hur man bygger upp text med inledning, avhandling och avslutning. Den andra delkursen handlar om det svenska språksystemet ur ett flerspråkighetsperspektiv. Allt från meningsnivå till ordnivå behandlas och särskilt fokus läggs på de delar av det svenska språket som brukar vara särskilt svåra för avancerade andraspråkstalare. Praktiska tillämpningar och färdighetsträning varvas med teori. Kursen består av seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter och tentamen.

Kursen passar bra att läsa under ett uppehåll under en pågående utbildning. Den passar också bra att läsa inför en utbildning.