Bänkar mot betongvögg

Kunskap och färdigheter kring det svenska skattesystemet

Kurs

Beskattningsrätt

15 hp

Höst

100%

Campus

Har du grundläggande juridisk kunskap och vill förstå det svenska skattesystemet? Kursen Beskattningsrätt ger dig insikt i regelverk gällande det svenska skattesystemet. Du får bland annat en bred förståelse över hur beskattning inom näringsverksamheter fungerar såväl som insikt i specialregler för olika företagsformer.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom privat eller offentlig sektor såväl i Sverige som internationellt Affärsrätt på Södertörns högskola ger dig specialiserad juridisk kunskap om entreprenörskaps- och innovationsfrågor. Du har efter studier förståelse för det regelverk som gäller för företagande i Sverige och EU. Med kunskaper i affärsrätt kan du arbeta inom både privat och offentlig sektor. Affärsrättsliga kunskaper är väldigt användbart för dig som vill bli egenföretagare eller arbeta på stora företag. Du har specialiserade juridiska kunskaper som krävs för de mångsidiga och komplexa entreprenörskapsfrågorna. Du har även kunskap om Europarätt, och i synnerhet om EU-rätt, som gynnar dig som vill arbeta i globala företagsverksamheter i Sverige och internationellt. Läs om ämnets forskning
Bred kunskap om det svenska skattesystem Kursen Beskattningsrätt ger dig insikt i, och förmågan att tillämpa, aktuell skattelagstiftning och rättspraxis för individer och företag. Kursen lägger vikt vid inkomstbeskattning av företag, men även övriga skatter och avgifter som till exempel mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Du får även studera individbeskattning. Exempel på teman som dyker upp under kursen är: Regler för beskattning av inkomst för olika företagsformer Speciella regler för olika företagsformer, exempelvis enskild firma, handelsbolag och aktiebolag Skattebrottslagen och dess påföljder Arbetssätt Kursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd tid i veckan. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du examineras dels genom en inlämningsuppgift med tillhörande redovisning, dels genom en tentamen. Under kursen kan gästföreläsningar och studiebesök förekomma. Du studerar tillsammans med ungefär 40 andra studenter.
Juridisk kunskap om entreprenörskap och innovation i Sverige och EU Beskattningsrätt är för dig som har grundläggande juridisk kunskap. Du kan ha läst kursen handelsrättslig översiktskurs eller juridisk översiktskurs. Kursens innehåll fokuserar främst på inkomstskatten men även andra relaterade områden tas upp. På Södertörns högskola har ämnet juridik två huvudområden: Affärsrätt och Offentlig rätt. De båda huvudområdena fokuserar på frågor om företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Kursen tillhör huvudområdet Affärsrätt. Affärsrätten är ett profilerat juridiskt område som fokuserar på entreprenörskapsfrågorna. Affärsrätt är för dig som vill ha specialiserade juridiska kunskaper som krävs för de mångsidiga och komplexa juridiska frågor som behöver hanteras inom många affärsområden inte mist inom ramen för affärsbeslut. Du får kunskaper som knyter an till aktuella samhällsfrågor som till exempel företagandet och europeiseringsprocessen i Sverige. Studier i Europarätten utgör ett nödvändigt inslag i undervisningen, inte mist på grund av att företagandet är ett kärnområde inom EU-samarbete. Du får kunskap om frågor som: Hur sluter jag ett avtal? Hur ansöker jag om bygglov och andra tillstånd? Vilka rättigheter har jag som företagare eller som arbetstagare?