Vad ingår?

Bred kunskap om det svenska skattesystem

Kursen Beskattningsrätt ger dig insikt i, och förmågan att tillämpa, aktuell skattelagstiftning och rättspraxis för individer och företag. Kursen lägger vikt vid inkomstbeskattning av företag, men även övriga skatter och avgifter som till exempel mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Du får även studera individbeskattning.

Exempel på teman som dyker upp under kursen är:

  • Regler för beskattning av inkomst för olika företagsformer
  • Speciella regler för olika företagsformer, exempelvis enskild firma, handelsbolag och aktiebolag
  • Skattebrottslagen och dess påföljder

Arbetssätt

Kursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd tid i veckan. Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Du examineras dels genom en inlämningsuppgift med tillhörande redovisning, dels genom en tentamen.

Under kursen kan gästföreläsningar och studiebesök förekomma. Du studerar tillsammans med ungefär 40 andra studenter.