Stolar och datorer mot fönster.

Kombinera ditt fotointresse med arbete eller andra studier

Kurs

Digital fotografi och bildbehandling

7.5 hp

Höst / Vår

25%

Campus

Är du intresserad av digital fotografi och bildbehandling? Genom teoretiska och praktiska moment får du inblick i fotografering i olika miljöer, bildredigering och presentation av bilder. Kursen ges på kvartsfart och under kvällstid vilket gör den möjlig att kombinera med arbete eller andra studier.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Breda arbetsmöjligheter inom medieteknikens alla delar Digitala system och teknik finns inom alla branscher. Efter studier i medieteknik kan du arbeta på flera olika typer av arbetsplatser. Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är IT-företag, reklambyråer, spelutvecklingsföretag och kommuner. Exempel på yrken är webbdesigner, speldesigner, IT-konsult eller projektledare. Du kommer kunna värdera och kritiskt granska kommunikationslösningar, vilket är värdefullt inom många arbetsområden och yrken inom medier. Du kommer även kunna bedöma och reflektera över egna och andras designer, samt designmetoder för utformning av digitala medier. I nästan alla yrkesområden förekommer arbete med digitala medier. Dina kunskaper kommer därmed vara användbara oavsett vilket bransch du vill arbeta i. Utbildningen är modern, har god koll på branschens utveckling och en nära koppling till arbetslivet. Genom reflekterande och praktiska moment får du en uppskattad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningens akademiska utformning gör att du efter studier också har med dig förmågan att formulera dig i tal och skrift, samt hämta och värdera kunskap. Kursen ger dig bred kunskap om digital fotografi och bildhantering. Efter kursen kommer du ha teoretiska och praktiska färdigheter som du har användning av för att få ett bättre resultat vid fotograferingar. Läs om ämnets forskning
Teoretiska och praktiska kunskaper inom digital fotografi och bildbehandling Kursen riktar sig till dig som vill ha både teoretiska och praktiska kunskaper för fotografi. Den teoretiska delen utgörs av föreläsningar och workshops om fotografins historia, bildkomposition och fotograferingsteknik. I de praktiska momenten får du möjlighet att applicera dina teoretiska kunskaper genom fotografering, digital redigering och ett projektarbete. I sin helhet ger kursen dig en introduktion till verktygen för digital redigering, praktisk fotografering, fotohistoria, bildkommunikation och bildkomposition samt olika presentationsformer. Kursen förutsätter att du har tillgång till en egen digital systemkamera. Arbetssätt Cirka 40 studenter antas till kursen varje tillfälle. Kursen ges på kvartsfart under kvällstid. Tillfällena är klockan 17-20 en gång i veckan, men tiden kan komma att bli både längre och kortare beroende på tillfällets innehåll. I genomsnitt är det cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och laborationer. Du examineras genom redovisning av inlämningsuppgifter.
Teknisk design utifrån människors användning och upplevelse Medieteknik handlar om människors interaktion med digitala medier. Inom ämnet ryms flera teman, till exempel design och programmering av webbsidor, speldesign och medieproduktion av både ljud och rörlig bild. Förutom ämnets fokus på att kunna utveckla och skapa digitala produkter och tjänster, så betonas även vikten att förstå och reflektera över teknik ur ett mänskligt perspektiv. Både när det kommer till användning av teknik och digitala medier, och hur det påverkar olika grupper och samhället i stort. Ämnet passar dig som har ett intresse för modern teknik, digital utveckling och formgivning. Några återkommande teman är hur du skapar användbarhet, design ur ett upplevelseperspektiv och design ur ett genusperspektiv. Andra delar i utbildningen är Virtual Reality, Artificiell Intelligens och smarta material. På Södertörns högskola har medietekniken ett fokus på design och formgivning utifrån människors interaktion med teknik. Genom teoretiska moment som belyser både tidigare och aktuell forskning får du ett brett perspektiv på ämnet. Genom studier i medieteknik får du verktyg att arbeta för samhällsutvecklingen på flera sätt. Vid exempelvis design och framställning av medieproduktioner tar utbildningen hänsyn till bland annat utveckling av hållbara städer och samhällen. Och genom ett återkommande fokus på användbarhet och inkluderande design kopplar medieteknik an till frågor om jämställdhet och inkluderande samhällen. I denna kurs får du både teoretisk och praktisk kunskap om digital fotografering och bildhantering. De teoretiska momenten appliceras genom praktiska moment.