Vad ingår?

Teoretiska och praktiska kunskaper inom digital fotografi och bildbehandling

Kursen riktar sig till dig som vill ha både teoretiska och praktiska kunskaper för fotografi. Den teoretiska delen utgörs av föreläsningar och workshops om fotografins historia, bildkomposition och fotograferingsteknik. I de praktiska momenten får du möjlighet att applicera dina teoretiska kunskaper genom fotografering, digital redigering och ett projektarbete.

I sin helhet ger kursen dig en introduktion till verktygen för digital redigering, praktisk fotografering, fotohistoria, bildkommunikation och bildkomposition samt olika presentationsformer. Kursen förutsätter att du har tillgång till en egen digital systemkamera.

Arbetssätt

Cirka 40 studenter antas till kursen varje tillfälle. Kursen ges på kvartsfart under kvällstid. Tillfällena är klockan 17-20 en gång i veckan, men tiden kan komma att bli både längre och kortare beroende på tillfällets innehåll. I genomsnitt är det cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och laborationer. Du examineras genom redovisning av inlämningsuppgifter.