Stolar i olika färger med datorskärmar i bakgrunden.

Lär dig illustrera och utveckla ditt kreativa tänkande

Kurs

Digital grafik och illustration

7.5 hp

Höst / Vår

25%

Campus

Vill du lära dig att illustrera med hjälp av olika tekniker och uttryckssätt? Genom teoretisk kunskap och praktiska övningar lär du dig att utveckla ditt kreativa tänkande och tillämpa det i arbete. Kursen ger dig insikt i illustrationens användningsområde inom olika medier och du lär dig förmedla budskap genom illustration och text.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Många arbetsmöjligheter inom medieteknikens alla områden Efter kursen har du utvecklat grundläggande kunskaper och färdigheter för att arbeta med digital grafik och illustration. Du har utvecklat din förmåga att effektivt kommunicera budskap genom illustrationer och text, såväl som att arbeta i relevanta verktyg. Digitala system och teknik finns inom alla branscher. Efter studier i medieteknik kan du arbeta på flera olika typer av arbetsplatser. Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är IT-företag, reklambyråer, spelutvecklingsföretag och kommuner. Exempel på yrken är webbdesigner, speldesigner, IT-konsult eller projektledare. Du kommer kunna värdera och kritiskt granska kommunikationslösningar, vilket är värdefullt inom många arbetsområden och yrken inom medier. Du kommer även kunna bedöma och reflektera över egna och andras designer, samt designmetoder för utformning av digitala medier. I nästan alla yrkesområden förekommer arbete med digitala medier. Dina kunskaper kommer därmed vara användbara oavsett vilket bransch du vill arbeta i. Utbildningen är modern, har god koll på branschens utveckling och en nära koppling till arbetslivet. Genom reflekterande och praktiska moment får du en uppskattad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningens akademiska utformning gör att du efter studier också har med dig förmågan att formulera dig i tal och skrift, samt hämta och värdera kunskap. Läs om ämnets forskning
Utveckla din kreativa sida genom praktiska övningar Under kursen lär du dig illustrera med hjälp av olika tekniker och uttryckssätt. Genom praktiska övningar och teoretisk kunskap utvecklar du ditt kreativa tänkande, och förmågan att omsätta det i praktiken. Du lär dig att effektivt förmedla olika budskap genom illustration och text. Du ökar din förmåga att på ett metodiskt sätt arbeta med digital grafik och illustration, samt använda dig av relevant programvara för kursen. Som till exempel Adobe Illustrator och Photoshop. Du illustrerar direkt i datorn med hjälp av egna digitala bilder, skisser och scanning. Du får inblick i illustrationens breda område, och dess användning inom olika medier. Syftet är att du ska kunna arbeta med tydliga visuella språk inom digital grafik och illustration. Kursen behandlar olika stilar och trender inom området, utifrån både praktiska och teoretiska aspekter. Du får även inblick i en illustratörs arbetsprocess och arbetsvillkor. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten. Övningar och arbeten kan ske både individuellt och i grupp. Genom teoretiska och praktiska inslag tränar du din reflekterande och analyserande förmåga. Du examineras genom olika projekt och obligatoriska inlämningsuppgifter.
Teknisk design utifrån människors användning och upplevelse Medieteknik handlar om människors interaktion med digitala medier. Inom ämnet ryms flera teman, till exempel design och programmering av webbsidor, speldesign och medieproduktion av både ljud och rörlig bild. Förutom ämnets fokus på att kunna utveckla och skapa digitala produkter och tjänster, så betonas även vikten att förstå och reflektera över teknik ur ett mänskligt perspektiv. Både när det kommer till användning av teknik och digitala medier, och hur det påverkar olika grupper och samhället i stort. Ämnet passar dig som har ett intresse för modern teknik, digital utveckling och formgivning. Några återkommande teman är hur du skapar användbarhet, design ur ett upplevelseperspektiv och design ur ett genusperspektiv. Andra delar i utbildningen är Virtual Reality, Artificiell Intelligens och smarta material. På Södertörns högskola har medietekniken ett fokus på design och formgivning utifrån människors interaktion med teknik. Genom teoretiska moment som belyser både tidigare och aktuell forskning får du ett brett perspektiv på ämnet. Genom studier i medieteknik får du verktyg att arbeta för samhällsutvecklingen på flera sätt. Vid exempelvis design och framställning av medieproduktioner tar utbildningen hänsyn till bland annat utveckling av hållbara städer och samhällen. Och genom ett återkommande fokus på användbarhet och inkluderande design kopplar medieteknik an till frågor om jämställdhet och inkluderande samhällen. Kursen är för dig som vill lära dig att illustrera. Du får möjlighet att utveckla ditt kreativa tänkande och lära dig förmedla budskap genom illustration och text.