Vad ingår?

Utveckla din kreativa sida genom praktiska övningar

Under kursen lär du dig illustrera med hjälp av olika tekniker och uttryckssätt. Genom praktiska övningar och teoretisk kunskap utvecklar du ditt kreativa tänkande, och förmågan att omsätta det i praktiken. Du lär dig att effektivt förmedla olika budskap genom illustration och text.

Du ökar din förmåga att på ett metodiskt sätt arbeta med digital grafik och illustration, samt använda dig av relevant programvara för kursen. Som till exempel Adobe Illustrator och Photoshop. Du illustrerar direkt i datorn med hjälp av egna digitala bilder, skisser och scanning.

Du får inblick i illustrationens breda område, och dess användning inom olika medier. Syftet är att du ska kunna arbeta med tydliga visuella språk inom digital grafik och illustration. Kursen behandlar olika stilar och trender inom området, utifrån både praktiska och teoretiska aspekter. Du får även inblick i en illustratörs arbetsprocess och arbetsvillkor.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten. Övningar och arbeten kan ske både individuellt och i grupp. Genom teoretiska och praktiska inslag tränar du din reflekterande och analyserande förmåga.

Du examineras genom olika projekt och obligatoriska inlämningsuppgifter.