Orange stol med bokhyllor i bakgrunden.

Lär dig mer om dagens nya format för läsning och publicering

Kurs

Digital läsning och e-publicering

7.5 hp

Höst

25%

Campus

Det tryckta ordet befinner sig i en revolution, där digitala plattformar och ny teknik skapar nya förutsättningar för publicering. Både verksamheter som bibliotek, skola och förlag, såväl som individer påverkas av denna förändring. Under kursen får du studera hur människor förhåller sig till läsning, och mediekonsumtion i dessa nya format, samt praktisera denna kunskap i utformandet av egna digitala publikationer.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Många arbetsmöjligheter inom medieteknikens alla områden Digitala system och teknik finns inom alla branscher. Efter studier i medieteknik kan du arbeta på flera olika typer av arbetsplatser. Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är IT-företag, reklambyråer, spelutvecklingsföretag och kommuner. Exempel på yrken är webbdesigner, speldesigner, IT-konsult eller projektledare. Du kommer kunna värdera och kritiskt granska kommunikationslösningar, vilket är värdefullt inom många arbetsområden och yrken inom medier. Du kommer även kunna bedöma och reflektera över egna och andras designer, samt designmetoder för utformning av digitala medier. I nästan alla yrkesområden förekommer arbete med digitala medier. Dina kunskaper kommer därmed vara användbara oavsett vilket bransch du vill arbeta i. Utbildningen är modern, har god koll på branschens utveckling och en nära koppling till arbetslivet. Genom reflekterande och praktiska moment får du en uppskattad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningens akademiska utformning gör att du efter studier också har med dig förmågan att formulera dig i tal och skrift, samt hämta och värdera kunskap. Efter kursen har du bred kunskap om digital läsning och e-publicering. Du har teoretiska och praktiska färdigheter för att publicera digital text i e-bokformat och i andra angränsande e-publiceringsformat. Läs om ämnets forskning
Teoretiska och praktiska kunskaper inom digital läsning och e-publicering Kursen behandlar e-publicering ur ett brett perspektiv och utifrån olika aspekter. Det kan vara från textformatering, digital läsning, samskrivning, e-böcker till ljudböcker. Kursen är till stor del praktisk med laborationer i datorsal i relevanta verktyg och tjänster. Detta varvas med mer teoretiska och analytiska moment, och tillfällen med metareflektioner kring inlärnings- och skrivandeprocesser. Kursen ger dig en överblick i olika format och tekniker som finns att använda i relation till digital läsning och e-publicering. Arbetssätt Du studerar tillsammans med cirka 40 studenter. Kursen ges på kvartsfart mellan kl 16-19 en gång i veckan som regel. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp.
Teknisk design utifrån människors användning och upplevelse Medieteknik handlar om människors interaktion med digitala medier. Inom ämnet ryms flera teman, till exempel design och programmering av webbsidor, speldesign och medieproduktion av både ljud och rörlig bild. Förutom ämnets fokus på att kunna utveckla och skapa digitala produkter och tjänster, så betonas även vikten att förstå och reflektera över teknik ur ett mänskligt perspektiv. Både när det kommer till användning av teknik och digitala medier, och hur det påverkar olika grupper och samhället i stort. Ämnet passar dig som har ett intresse för modern teknik, digital utveckling och formgivning. Några återkommande teman är hur du skapar användbarhet, design ur ett upplevelseperspektiv och design ur ett genusperspektiv. Andra delar i utbildningen är Virtual Reality, Artificiell Intelligens och smarta material. På Södertörns högskola har medietekniken ett fokus på design och formgivning utifrån människors interaktion med teknik. Genom teoretiska moment som belyser både tidigare och aktuell forskning får du ett brett perspektiv på ämnet. Genom studier i medieteknik får du verktyg att arbeta för samhällsutvecklingen på flera sätt. Vid exempelvis design och framställning av medieproduktioner tar utbildningen hänsyn till bland annat utveckling av hållbara städer och samhällen. Och genom ett återkommande fokus på användbarhet och inkluderande design kopplar medieteknik an till frågor om jämställdhet och inkluderande samhällen.