Vad ingår?

Teoretiska och praktiska kunskaper inom digital läsning och e-publicering

Kursen behandlar e-publicering ur ett brett perspektiv och utifrån olika aspekter. Det kan vara från textformatering, digital läsning, samskrivning, e-böcker till ljudböcker. Kursen är till stor del praktisk med laborationer i datorsal i relevanta verktyg och tjänster. Detta varvas med mer teoretiska och analytiska moment, och tillfällen med metareflektioner kring inlärnings- och skrivandeprocesser. Kursen ger dig en överblick i olika format och tekniker som finns att använda i relation till digital läsning och e-publicering.

Arbetssätt

Du studerar tillsammans med cirka 40 studenter. Kursen ges på kvartsfart mellan kl 16-19 en gång i veckan som regel.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp.