Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Estetik A

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet 1/A1).

Urval:

Betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3