Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Filosofi C

Behörighetskrav:

Filosofi B, 30 högskolepoäng eller B-kurs i antingen teoretisk eller praktisk filosofi från annat lärosäte eller motsvarande.

Urval:

Mellan 1 och 165 högskolepoäng