Vad ingår?

Lär dig tolka sceniska framträdanden och komplexa kulturhändelser

Genus på scen kring sekelskiftet 1900 är en nätbaserad distanskurs. Kursen har fokus på drama, teater och genus. Du fördjupar dina kunskaper i svensk dramatik från tiden kring och strax efter “det moderna genombrottet” av författare som Ann-Charlotte Leffler, Alfhild Agrell och August Strindberg. Du får en ökad förståelse för sambandet mellan teater och samhällsdebatter i detta historiska skede. Du lär dig även analysera dramatik och teateruppsättningar ur ett genuskritiskt perspektiv.

Genom att lära dig om hur teaterhistorien systematiskt exkluderat kvinnor och om frågor som berör genus, sexualitet och jämställdhet får du en större kunskap för hur det går att arbeta med dessa frågor. Du tolkar och diskuterar frågor som berör jämlikhet, inkludering och exkludering och får därmed ökad kunskap om ämnet.

Du utvecklar en spetskompetens i din förmåga att kunna tolka text, men också kunna tolka sceniska framträdanden och komplexa kulturhändelser.

Arbetssätt

Kursen är en nätbaserad distanskurs som går på halvfart. Det innebär att du inte har föreläsningar på campus. Du har en nätbaserad föreläsning i veckan och lärarledd respons på dina texter och inlämningsuppgifter. De vanligaste undervisningsformerna är skrivna föreläsningar och lärarkommentarer på uppgifter. Du examineras genom en hemtentamen.

Cirka 25-30 studenter antas till kursen och ni delas in i mindre grupper om fyra personer för grupparbeten.