Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.selänk till annan webbplats.

Grundläggande teknik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6

Behörighetskrav:

Högskolestudier inom lärarutbildning med inriktning mot förskoleklass eller grundskolans årskurs 1-6 eller motsvarande omfattande minst 60 högskolepoäng

Urval:

Betyg 1/3, högskoleprovet 1/3, mellan 1 och 165 högskolepoäng 1/3