Stolar och högtalare

Spetskompetens som är eftertraktad i dagens skola

Kurs

Grundläggande teknik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6

7.5 hp

Vår

25%

Distans

Den här kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bredda din ämneskompetens inom teknik. Kursen fokuserar på hur du kan ta dig an den nya utmaningen med teknik som undervisningsämne. Du får en fördjupning och spetskompetens som är eftertraktad i dagens skola.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Eftertraktad lärarkompetens i dagens skola Tekniken har allt större betydelse i våra liv och då denna kurs ger dig fördjupade kunskaper i teknik får du en spetskompetens som är eftertraktad i dagens skola. Läs om ämnets forskning
Hur kan du som lärare ta dig an den nya utmaningen med teknik som undervisningsämne? Kursen går på kvartsfart och har fem lärarledda tillfällen om cirka tre timmar. Frågor som du möter under kursen är bland annat: Hur kan du som lärare ta dig an den nya utmaningen med teknik som undervisningsämne? Vad ska tas upp i teknikundervisningen och på vilket sätt kan det göras? Under kursen behandlas teknik utifrån exempel hämtade från vardag och samhälle. Du får kunskap i hur du skapar lärandesituationer som tar vara på barns nyfikenhet. Särskild vikt läggs vid praktiska övningar genom teknikens beröringspunkter med andra ämnesområden. Du kommer också få planera, genomföra och utvärdera olika undervisningssituationer. I kursen behandlas även teknikämnets historiska utveckling samt genusaspekter på teknik och teknikanvändning. Arbetssätt Undervisningen består av kortare föreläsningar, där stor vikt läggs vid praktiska övningar. Mellan föreläsningarna läser du kurslitteratur och gör skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen kommer att ha har max 25 deltagare.
Lär dig stimulera elevers kompetens och utveckling inom teknik Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare i år 1-6 och som vill fördjupa dina kunskaper i teknik som undervisningsämne. Kursen har sin utgångspunkt i den preciserade timplanen som anger 200 timmar teknik i grundskolan. Du kommer få kunskap om hur du utvecklar barns förmåga att kommunicera teknik med olika uttrycksformer genom att utgå från den teknik som finns i elevens vardag och samhälle. Du får också insikt i hur du främjar barns förmåga att tillämpa tekniska principer och funktioner till sina egna konstruktioner.