Varför ämnet?

Lär dig stimulera elevers kompetens och utveckling inom teknik

Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare i år 1-6 och som vill fördjupa dina kunskaper i teknik som undervisningsämne. Kursen har sin utgångspunkt i den preciserade timplanen som anger 200 timmar teknik i grundskolan.

Du kommer få kunskap om hur du utvecklar barns förmåga att kommunicera teknik med olika uttrycksformer genom att utgå från den teknik som finns i elevens vardag och samhälle. Du får också insikt i hur du främjar barns förmåga att tillämpa tekniska principer och funktioner till sina egna konstruktioner.