Vad ingår?

Hur kan du som lärare ta dig an den nya utmaningen med teknik som undervisningsämne?

Kursen går på kvartsfart och har fem lärarledda tillfällen om cirka tre timmar.

Frågor som du möter under kursen är bland annat:
Hur kan du som lärare ta dig an den nya utmaningen med teknik som undervisningsämne? Vad ska tas upp i teknikundervisningen och på vilket sätt kan det göras?

Under kursen behandlas teknik utifrån exempel hämtade från vardag och samhälle. Du får kunskap i hur du skapar lärandesituationer som tar vara på barns nyfikenhet. Särskild vikt läggs vid praktiska övningar genom teknikens beröringspunkter med andra ämnesområden. Du kommer också få planera, genomföra och utvärdera olika undervisningssituationer. I kursen behandlas även teknikämnets historiska utveckling samt genusaspekter på teknik och teknikanvändning.

Arbetssätt

Undervisningen består av kortare föreläsningar, där stor vikt läggs vid praktiska övningar. Mellan föreläsningarna läser du kurslitteratur och gör skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursen kommer att ha har max 25 deltagare.