Vad ingår?

Bli en brygga mellan teori och praktik i organisationers hållbarhetsarbete

Kursen fokuserar på genomförande av hållbar utveckling i samverkan med samhället, med hjälp av interaktiv metod. Kursen inleds med en kritisk prövning av olika aspekter av hållbar utveckling på teoretisk nivå. Sedan ges en introduktion till interaktiv metod. En stor del av kursen är sedan att stötta en pågående utvecklingsprocess mot en hållbarare utveckling i en organisation eller ett företag, vilket ska resultera i en rapport som har ett värde för båda parter.

Kursen är på en nivå jämförbar med en C-uppsats, vilket gör den lämplig för dig som vill arbeta konkret med hållbarhetsfrågor men med en teoretisk medvetenhet om begreppets komplexitet

Arbetssätt

Du läser kursen tillsammans med studenter där vissa läser kursen fristående och andra läser kursen som en del av programmet Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling.

Studierna bedrivs på heltid. De två första delkurserna är på campus, den tredje delkursen, som är en handledd praktikperiod på 8 veckor, bedrivs som distans för att underlätta placering på annan ort inom eller utom landets gränser. Det är cirka 2 timmar lärarledd tid per vecka. Praktikperioden består av självständigt arbete enligt överenskommelse med en organisation som du själv kontaktar. Den bedrivs som en lärande utvärdering eller följeforskning, metoder du får lära dig under första halvan av terminen. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning och avslutas med ett projektarbete som riktar sig både till praktikplats (rapport) och högskola (reflekterande essä).