Vad ingår?

Översiktlig och fördjupad kunskap om historiska företeelser och problemområden

Som en fortsättning på A-kursen innehåller B-kursen en delkurs om 1900-talets historia, en fördjupningskurs om den moderna tiden och en delkurs om postkolonial historia och historieskrivning. Delar av kurserna har ett översiktligt perspektiv som syftar till att ge dig en överblick och översiktlig kunskap om viktiga historiska sammanhang. Genom andra delar av kurserna har du även möjlighet att få en fördjupad förståelse av några utvalda historiska företeelser och problemområden.

I kursens sista moment skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en B-uppsats.

Arbetssätt

Under kursen har du cirka fyra till åtta timmar lärarledd tid i veckan på högskolan. Resterande tid förväntas du studera på egen hand eller i grupp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledningstillfällen. Du examineras genom bland annat en salstenta, en hemtenta och genomförandet av en vetenskaplig uppsats.

Du studerar tillsammans med ungefär 25-30 andra studenter. Delar av kursen läser ni tillsammans med lärarutbildningen.