Vad ingår?

Tre tematiska delkurser och ett självständigt vetenskapligt arbete

Kursen består av fyra moment. Du läser tre delkurser som fokuserar på tre olika teman. I det sista och avslutande momentet genomför du självständigt ett vetenskapligt arbete.

Första delkursen handlar om den franska revolutionen och fokuserar på olika historievetenskapliga tolkningsmodeller och perspektiv. Vidare läser du en delkurs om imperialism och kolonialism där du får läsa och tolka vetenskaplig litteratur. Den tredje delkursen kretsar bland annat kring maktordningar och innefattar ett tydligt genushistoriskt och intersektionellt perspektiv på olika historiska emancipationsrörelser, alltså frigörelse-rörelser.

Kurslitteraturen präglas av ett genus- och interkulturellt perspektiv. I koppling till delkursernas innehåll får du därför möjlighet att reflektera över och problematisera traditionella tolkningar och perspektiv som finns inom historieämnet.

Arbetssätt

Kursen består av cirka två till åtta lärarledda timmar i veckan på högskolans område. Resterande tid förväntas du studera på egen hand eller i grupp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Du examineras bland annat genom hemtenta och en vetenskaplig uppsats.

Du studerar tillsammans med ungefär 20 andra studenter. Inför seminarier och grupparbeten delas ni in i mindre grupper.