Behörighet och urval.

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om behörighet på antagning.se Länk till annan webbplats..

Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II

Behörighetskrav:

Kursen bedrivs i enlighet med Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare

Urval:

Lottning